FACEBOOK
logo Anna Chołota


Projekt unijny

Logo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 3.5 Bon na doradztwo

Tytuł Projektu:

„Wzrost konkurencyjności firmy CHOŁOTA ANNA SALON FRYZJERSKI poprzez inwestycje w usługi doradcze”.

Wartość Projektu:

228 509,40 PLN

Wartość dofinansowania:

148 624,00 PLN

Cel Projektu:

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy oraz podniesienie jakości i efektywności zarządzania przedsiębiorstwem poprzez skorzystanie z wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych.

Planowane efekty:

Docelowym efektem Projektu będzie wzrost wydajności i rentowności prowadzonej działalności dzięki:
- wprowadzeniu systemów informatycznych wspierających sprzedaż oraz optymalizujących pracę firmy
- stworzeniu strategii zarządzania pracownikami - stworzeniu Strategii rozwoju firmy
poprzez analizę działań marketingowych w zakresie sprzedaży usług, marketingu oraz kreowania wizerunku marki
- doradztwu z zakresu nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej.

Nasze salony

botox dla włosów od 6zł! hairdreams